Netentcasinos.com is een onafhankelijke website en is op geen enkele wijze verbonden aan NetEnt AB Games Software Company, www.netent.com

Ksa waarschuwt alle operators voor onvoldoende naleven Wwft verplichtingen

Eerder deze week publiceerde de Ksa de resultaten van een onderzoek waaruit blijkt dat de Nederlandse online casino’s de Wwft verplichtingen niet voldoende naleven. Dit riep zelfs bij mijzelf de nodige vragen op. Want wat is de Wwft en wat zijn Wwft verplichtingen? In dit artikel alles over de Wwft. En over en hoe de Ksa alle operators op de vingers tikte naar aanleiding van het onderzoek.

Sinds de opening van de legale online kansspelmarkt in Nederland op 1 oktober 2021, lees ik regelmatig berichten over bevindingen van de Kansspelautoriteit. Dit betreft steeds vaker onderzoeken naar het gedrag van zowel Nederlandse online casino’s en spelers.

In april liet Ksa-voorzitter René Jansen weten dat het illegaal aanbod fors was teruggedrongen. Ook kondigde de Ksa ook een onderzoek aan naar de reclame van online kansspelaanbieders gericht op jongeren. Nu dus ook een onderzoek naar de Wwft verplichtingen en de opvolging daarvan.

Wat is de Wwft?

Wwft is de afkorting gebruikt voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet is in het leven geroepen om te voorkomen dat criminelen geld witwassen via hun spelersaccounts dat verdiend is met criminele activiteiten.

De Wwft is op iedereen van toepassing die te maken heeft met geldstromen of ondernemers die waardevolle goederen verkopen.

Voor ondernemers geldt dat bedragen onder de € 3.000 niet gemeld hoeven te worden. Voor bedragen die boven de € 3.000 uitkomen, is de winkelier en de bank (bij digitale betalingen) verplicht een melding te doen bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

Net zoals banken verplicht zijn hoge uitgaven te melden wanneer het aankopen betreft, zijn ze dit ook bij hoge stortingen wanneer het de online kansspelindustrie betreft.

De wet heeft als doel de herkomst van grote bedragen te volgen waardoor geldstromen inzichtelijk blijven. De wet is vooral bedoeld om de financiering van terrorisme en witwassen te voorkomen.

Wanneer het de Nederlandse kansspelaanbieders betreft, is de wet ook belangrijk om matchfixing te voorkomen. De term matchfixing wordt gebruikt wanneer het resultaat van een sportwedstrijd volledig of gedeeltelijk bepaald wordt door een deelnemer zoals spelers, trainers en scheidsrechters. Zij verliezen daarbij moedwillig of spelen expres vals voor een bepaalde vergoeding.

Wat zijn Wwft-verplichtingen?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geeft een aantal verplichtingen. Deze kunnen per industrie verschillen.

Waar winkeliers, zoals hierboven beschreven, uitgaven van € 3.000 of meer moeten melden, zijn operators, en dus de Nederlandse online casino’s, verplicht een melding te doen wanneer een speler meer dan € 2.500,- of meer aan stortingen maakt per maand.

Een groep transacties van € 2.500 of meer moeten binnen twee worden gemeld door de Nederlandse online casino’s.

Ook eenmalige transacties van € 15.000 of meer moeten worden gemeld. Hier geldt een tijdslimiet van 24 uur. Een online casino hoort in dergelijke gevallen dus snel te handelen om aan de Wwft verplichtingen te voldoen.

Wat wees het onderzoek naar naleving Wwft-verplichtingen uit?

Tijdens het onderzoek uitgevoerd door de Ksa raadpleegde de kansspelautoriteit gegevens van de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU-Nederland).

Mede dankzij deze gegevens, kwam Ksa erachter dat verschillende verplichtingen onvoldoende worden nageleefd door de Nederlandse online casino’s.

Uit het onderzoek blijkt dat veel online kansspelaanbieders pas bij veel hogere stortingen dan € 2.500 een melding maken. Pas bij veel hogere bedragen zien de online casino’s aanleiding om te kijken of het bedrag aansluit bij het inkomen van een speler.

Dat dit al bij bedragen van € 2.500 en hoger moet gebeuren komt volgens de Ksa omdat het uitgeven van dergelijke bedragen maar voor weinig mensen is weggelegd. Een gemiddeld netto-maandsalaris bestaat namelijk uit gemiddeld € 2.500.

Verder blijkt dat online casino’s niet alle transacties van over de € 15.000 binnen 24 uur meldt. Dit is wel onderdeel van de Wwft verplichtingen van een vergunninghouder. Zij zijn dus verplicht ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland te melden.

Zoals eerder in dit artikel al vermeld, is een aanbieder verplicht om een totaal van € 2.500 of meer per maand binnen 14 dagen te melden. Ook hier blijken de aanbieders zich niet altijd even goed aan de regels te houden.

Het is niet zo dat verdachte transacties helemaal niet worden gemeld. Zo worden ze vaak wel gemeld, maar niet op tijd. Online casino’s moeten alle verdachte transacties binnen twee weken melden. Uit de praktijk is gebleken dat dit dus vaak een stuk langer duurde.

Wat zijn de consequenties voor de vergunninghouders?

De Ksa heeft naar aanleiding van de bevindingen, alle vergunninghouders een waarschuwing gestuurd. Bij twee van de vergunninghouders ziet de Ksa reden voor nader onderzoek naar aanleiding van de bevindingen tijdens het onderzoek naar de naleving van de Wwft verplichtingen.

De Ksa verwacht van vergunninghouders dat er eerder onderzoek wordt gedaan. Het onderzoek wees uit dat de controle bij € 2.500 aan stortingen bijna niet werd uitgevoerd.

Dit is nu juist zo belangrijk. Niet alleen om het witwassen van geld tegen te gaan, maar ook om gokverslaving te voorkomen.

De aanbieders wordt verzocht aan de Wwft verplichtingen te voldoen. Problemen die de slordigheid veroorzaken moeten worden opgelost.

Als in een vervolgonderzoek blijkt dat deze problematiek aanhoudt, dan kan de Ksa ervoor kiezen financiële sancties op te leggen.


Door op 08/05/2022


Onetime Magazine
X