NetentCasinos.com är inte relaterat till NetEnt AB (www.netent.com) och kan endast ses som en självständig hemsida som innehåller information om NetEnt spel och casinon som erbjuder dessa spel.

Gibraltar Licens

Gibraltar är en spektakulär klippa av monolit som täcker en landyta på cirka 6 kvadratkilometer och som ligger på södra Spaniens spets alldeles vid Gibraltarsundet. Gibraltar är känt som en plats där kontinenter möts och även för att det här är ett centrum för finans och för spel online.

Gibraltar

Flera av EUs medlemsstater har speciella territorium som av historiska, geografiska eller politiska skäl har särskild status, inom eller utanför EU, och Gibraltar är ett sådant område. Gibraltar är ett av tolv utländska territorier men det är det enda som dessutom är med i EU. Det kom med i EEC som en del av Storbritannien år 1973. Gibraltar har en särskild ställning inom EU på så vis att man inte är med i tullunionen och att man inte är med i Schengen området. Gibraltars regering och parlament är också ansvariga för transpositionen av EU lagar till lokala lagar. Det här betyder att Gibraltar är en självstyrande brittisk kronbesittning som i stort sett har ett komplett eget demokratiskt styre. Storbritannien ansvarar enbart för Gibraltars externa relationer och för utrikespolitik. Gibraltar har utvecklats och blivit till ett centrum för e-handel och spel online och man har ett eget skattesystem och som sagt en speciell status inom EU.

I början av 2000-talet så var det många speloperatörer som flyttade till Gibraltar. Det här berodde inte bara på att de kunde tjäna på att driva spelverksamheten från en reglerad jurisdiktion utan också för att de i Gibraltar fick fördelaktiga skatter. Det fördelaktiga skattesystemet var dock något som man började fasa ut under januari 2011 och som ersattes av en fast företagsskatt på 10 %. Gibraltar är fortfarande av intresse för operatörer eftersom de inte har någon mervärdesskatt såsom är fallet i andra EU stater.

Lagstiftning för gambling

Gibraltar har lyckats etablera sig som en speljurisdiktion för spel online och har gett licens till stora internationella operatörer som Bwin.Party, Ladbrokes, Betfair och Netent. Gibraltar har gett spellicenser för nätet sedan 1998 men idag så ges dessa licenser i enlighet med lagen Gambling Act 2005 som uppdaterades år 2011 med Gambling Act 2011. Man antog även en subsidiär lag år 2013 med namnet Gambling Act License regulations. Den huvudsakliga lagen som tillkom år 2005 reglerar både landbaserad spelaktivet och spel online. Gibraltars regering introducerade lagen år 2005 för att ange gränserna för lagstiftning för spel online i Gibraltar och för att kontemplera hur denna fungerar. I enlighet med Gibraltars regering så hade man år 2013 30 olika operatörer baserade i jurisdiktionen. Till dessa gav man 42 licenser för spel online i enlighet med lagen från 2005.

Vitlistade speljurisdiktioner

De speljurisdiktioner som har tillåtelse att annonsera om sina speltjänster i Storbritannien är med på en så kallad vit lista som United Kingdom Gambling Kommission ger ut. I enlighet med Gamling Act 2005 så är det förbjudet för alla länder, territorier eller jurisdiktioner som inte är med i EEA och som ligger utanför Storbritannien och Gibraltar att annonsera sina speltjänster i Storbritannien. Undantag görs för de jurisdiktioner som kan bevisa att de lever upp till kraven som ställs i lagen Gambling Act 2005. Det här betyder att operatörer som har licens från Gibraltar kan erbjuda sina speltjänster i Storbritannien. Undantag görs för de jurisdiktioner som kan bevisa att de lever upp till kraven som ställs i lagen Gambling Act 2005. Det här betyder att operatörer som har licens från Gibraltar kan erbjuda sina speltjänster även till spelare som bor i Storbritannien.